Αποποίηση Ευθύνης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης Dietaz.gr

Η ομάδα μας κατά την κατασκευή ιστοσελίδας πελάτη μας είναι υπεύθυνη για το κατασκευαστικό σκέλος και όχι για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αποτελεί αποκλειστικά επιλογή του πελάτη.

Σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Συγκεκριμένα, ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το λογότυπο (ή εμπορικό σήμα), το όνομα του ιστότοπου Dietaz.gr που θα επιλεγεί από τον πελάτη να χρησιμοποιηθεί και δε προβαίνει σε κανένα έλεγχο ή επιβεβαίωση τυχόν σύγκρουσης πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει η ομάδα μας για τα προϊόντα που τυχόν πωλούνται μέσω της εκάστοτε ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες που παρέχονται. Επιπρόσθετα, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βιντεοληπτικό ή/και φωτογραφικό υλικό που τυχόν χρησιμοποιηθεί ή/και τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο σύνολο της ιστοσελίδας. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η ομάδα μας σχετικά με ειδικότερα κείμενα της ιστοσελίδας όπως είναι η "Πολιτική Απορρήτου", οι "Όροι Χρήσεις" και εν γένει οι λοιποί όροι που αφορούν είτε στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε όρους και εν γένει κάθε είδους πρακτικές για την λειτουργία και πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα από την ιστοσελίδα του πελάτη, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρει ο πελάτης. Η ομάδα μας, επίσης, δεν ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης της εκάστοτε ιστοσελίδας καθώς και για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών, όπως λ.χ. για καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κ.ο.κ. Τέλος, η ομάδα μας δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, παρεπόμενες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με ή απορρέουν από τις ιστοσελίδες των πελατών μας ή ακόμα και από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς οποιουδήποτε είδους διαφυγόντων κερδών, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων. Ο περιορισμός και η αποποίηση της ευθύνης μας ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, συμβατικές ή προερχόμενες από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση.

Σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία της ιστοσελίδας

Η ομάδα μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο πελάτης έχει προβεί σε αλλαγές στην υποδομή της ιστοσελίδας χωρίς την συνδρομή μας, μετά από την παράδοση της ιστοσελίδας από μέρους μας. Επίσης, για τυχόν έκτακτα προβλήματα που δεν οφείλονται στην κατασκευαστική υποδομή της ιστοσελίδας του πελάτη η ομάδα μας δεν φέρει ευθύνη, εφόσον ο πελάτης δεν έχει ενεργό πλάνο συντήρησης. Η ομάδα μας δεσμεύεται να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) ημερών σε έκτακτα προβλήματα που αφορούν τον server. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί τεχνικές για να βελτιώσει προσβασιμότητα της ιστοσελίδας σε άτομα με αναπηρία καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έμφαση στην εξεύρεση λύσεων για την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου προσβασιμότητας, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για την κάλυψη κάθε ειδικότερης περίπτωσης.

Σχετικά με την ασφάλεια

Η ομάδα μας λαμβάνει κάθε δυνατό τεχνικό μέτρο για την διασφάλιση της ιστοσελίδας των πελατών μας από κακόβουλες επεμβάσεις (hacking). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε πιστοποιητικό με τα κάτωθι στοιχεία SSL Certificate,,Common Name (CN): R3,Organization (O): Let's Encrypt,Signature Algorithm: sha256 With RSA Encryption. Επίσης, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση κωδικού χρηστών με αλγόριθμο MD5 (data encryption with md5 hashing algorythm). Επίσης, η ομάδα μας σημειώνει ότι δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο που μπορεί να εμφανιστεί ή να περιέχεται σε συνεργατικές ιστοσελίδες καθώς και για κάθε περιεχόμενο που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των τυχόν third party tracking cookies.

Σχετικά με το ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό

Η ομάδα μας αποστέλλει ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό μόνο σε όσους χρήστες της ιστοσελίδας της ή και πελάτες της ζητήσουν να ενημερώνονται σχετικά με τις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή πελάτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό, μπορεί να πραγματοποιήσει απεγγραφή από αυτή την υπηρεσία.

Αποποίηση Ευθύνης